Välkommen till EMDR-mottagningen
Din psykolog i Lund

EXPERTIS INOM KRIS- OCH TRAUMABEHANDLING

EMDR-mottagningen är belägen i centrala Lund och erbjuder kris- och traumaexpertis i form av psykologisk behandling, handledning, krisstöd och utbildning till både privatpersoner, företag och organisationer.

Psykologiska behandlingsmetoder som erbjuds är EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) och Interpersonell terapi. Krisstöd erbjuds till både individer och grupper. Handledning i EMDR utförs både individuellt och i grupp, liksom även konsultation och utbildning vad gäller posttraumatisk stress och traumabehandling generellt.

EMDR–BEHANDLING

EMDR är en evidensbaserad psykologisk behandlingsmetod som är bevisat effektiv främst vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). EMDR-terapi har även visat god effekt vid andra tillstånd, såsom ångesttillstånd, fobier, depression och svår sorg.

INTERPERSONELL TERAPI

Interpersonell terapi är en strukturerad, relationsfokuserad korttidsterapi som har forskningsstöd främst vid depression. IPT har även visat sig vara effektiv vid andra tillstånd, såsom vid bulimi, bipolär sjukdom, posttraumatiskt stressyndrom och ångesttillstånd.

OFFERT