KRISSTÖD FÖR FÖRETAG

 Krisstödet kan se olika ut beroende på händelsens art och vem/vilka som har drabbats. På förfrågan erbjuder jag krisstöd på er arbetsplats och/eller till enskilda medarbetare i samband med att det har inträffat en allvarlig händelse.

OFFERT