HANDLEDNING I EMDR

Handledningen äger rum på EMDR-mottagningen eller på din arbetsplats om ni är fler kollegor som önskar handledning.Handledning i metoden EMDR erbjuds både i grupp och individuellt.

OFFERT