IPT – EN EVIDENSBASERAD METOD VID DEPRESSION / NEDSTÄMDHET

Interpersonell terapi är en strukturerad, relationsfokuserad korttidsterapi som har forskningsstöd främst vid depression. 

Interpersonell terapi

Interpersonell terapi kan vara rätt behandlingsmetod om du i samband med livsförändringar känner dig nedstämd, t ex i samband med en separation, problem i en kärleksrelation, i samband med att du går igenom en sorg, eller i samband med att du blir förälder. Behandlingen går till så att vi tillsammans bestämmer ett fokusområde (sätter upp mål för behandlingen) och ringar in de förändringar vi ska arbeta mot för att du ska kunna må bra igen. En terapiomgång i interpersonell terapi omfattar vanligtvis mellan 16-20 samtal.

 

IPT har även visat sig vara effektiv vid andra tillstånd, såsom vid bulimi, bipolär sjukdom, posttraumatiskt stressyndrom och ångesttillstånd. Till skillnad från andra terapimetoder fokuserar man i Interpersonell terapi på hur problem i relationer kan leda till psykologisk stress och tvärtom, dvs hur psykologisk stress kan leda till problem i relationer.

OFFERT