ANPASSAD UTBILDNING

 Föreläsningarna och utbildningarna utformas och anpassas efter de önskemål och behov som du som uppdragsgivare har. På förfrågan erbjuder jag utbildningar och föreläsningar inom de områden som du har läst om på hemsidan, d v s om PTSD, traumabehandling och EMDR.

OFFERT