EMDR

EMDR är en internationellt erkänd traumabehandlingsmetod. EMDR har i nuläget en så väldokumenterad effekt att metoden av  WHO rekommenderas som ett förstahandsval vid behandling av PTSD.

EMDR

EMDR är en evidensbaserad psykologisk behandlingsmetod som är bevisat effektiv främst vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). EMDR-terapi har även visat sig vara effektiv vid behandling av enstaka traumatiska händelser och andra tillstånd, såsom ångesttillstånd, fobier och svår sorg. Behandlingsmetoden kallas i Sverige även för Ögonrörelseterapi.

 

Traumabehandlingsmetod

Det har genomförts 14 kontrollerade studier som bekräftar metodens effektivitet. De senaste studierna visar att ca 85-90% av de personer som har utvecklat PTSD i samband med att ha drabbats av t ex naturkatastrofer, olyckor, förluster, våldtäkt, traumatiska förlossningar eller krig, efter genomgången behandling med EMDR inte längre har PTSD. Metoden är snabb och upplevs som mer skonsam jämfört med andra traumabehandlingsmetoder.

OFFERT